Kanmed BabyBed - Det moderna sättet att vårda nyfödda och prematura barn. BabyBed är utformad för att underlätta vården och skapar en god ergonomisk miljö både för patient och personal. Kanmed BabyBed är också framtagen för att uppmuntra föräldrarnas engagemang i vården av sitt barn. Kanmed patientvärmesystem är kostnadseffektivt tack vare lågt inköpspris, låga driftkostnader samt underhållningskostnader jämfört med t.ex kuvös eller strålvärmare. Vanligtvis tillbringar ett för tidigt fött barn sina första 1 till 2 veckor i en kuvös innan barnet flyttas till en BabyWarmer / BabyBed.
Nedladdningar

Certifikat

Försäkran om överensstämmelse

Kanmed Baby Warming System

Broschyr BB-100

Manualer BB-100

Manualer BB1

Monteringsmöjligheter av BW3 på Kanmed BabyBed