Produkter och tillbehör Fototerapi


Billicocoon båda
NeoMedLight Fototerapi – ett stort framsteg

NeoMedLight Fototerapiutrustning är ett nytt och modernt sätt att applicera ljusterapi på barn. Tunna flexibla ljusplattor med absolut jämn ljusfördelning och stor yta kan förkorta behandlingstiden med upp till hälften. Den homogena ljusspridningen över plattorna gör att ljusstyrkan inte överstiger det rekommenderade maxvärdet någonstans på plattan. Appliceringen runt barnet innebär att ljusspridningen till omgivningen är mycket liten.
Flexibiliteten gör det möjligt att upprätthålla mamma barn kontakten under behandlingen.


BCC101 dubbel
NeoMedLight fototerapisystem dubbel ljusplatta

NeoMedLights fototerapiutrustningar är marknadens mest moderna. De förkortar behandlingstiden med upp till hälften och passar bra in i Kangaroo Care filosofin

BCC101

BCC101 enkelplatta
NeoMedLight fototerapisystem med enkel ljusplatta

NeoMedLights fototerapiutrustningar är marknadens mest moderna. De förkortar behandlingstiden med upp till hälften och passar bra in i Kangaroo Care filosofin.

BCC201

BCC12150
NeoMedLight, skydd för enkelplatta

Engångsskydd för enkelplattorna.
Kartong med 50 styck

BCC12150

BCC22150
NeoMedLight, skydd för dubbelplatta

Engångsskydd / "babyfasthållning" för dubbelplattorna.
Kartong med 50 styck

BCC22150

BCC010
NeoMedLight Kontrollenhet

Kontrollenhet enbart

BCC010

BCC211
NeoMedLight Ljusplatta enkel

Ljusplatta enkel enbart

BCC211

BCC111
NeoMedLight Ljusplatta dubbel

Dubbel ljusplatta enbart

BCC111

Billicocoon hållare
NeoMedLight, hållare för kontrollenhet.

Hållare med klammer för enkel och säker fastsättning av kontrollenheten på rör eller liknande. Beslaget kan ändras 90 grader, höger eller vänster genom att lossna skruvarna.

BCC301

Tillbaka