Fototerapi

Bilicocoon är en medicinteknisk produkt som riktar sig till att behandla nyfödda med gulsot med bibehållen närhet till föräldrarna.
Bilicocoon Fototerapi – ett stort framsteg

BiliCocoon är supereffektiv och erbjuder en intensiv och homogen bestrålning som täcker en stor del av barnets kroppsyta den avger ljus i bilirubinets absorptionsspektrum och underlättar minskningen av bilirubinkoncentrationen i blodet.

Dessutom tillåter systemet:

• En säker och kontrollerad terapi
• Amning utan att störa behandlingen
• Flexibilitet, kan användas i kuvös, säng eller hemma
• En potentiell besparing genom optimerat arbetsflöde och mindre belastning på personalen

Nedladdningar

Broschyr

Neomedlight bruksanvisning