Neo Monitor

ANT-Neuro Nëo är den användarvänligaste och moderna lösningen för både AEEG- och EEG-övervakning för de minsta och mest ömtåliga patienterna. Nëo förenklar arbetsflödet, från elektrodapplikation, händelseanmärkning, aEEG-granskning till dataexport. Den integreras optimalt i NICU rutinen och förenklar (a)EEG-övervakningen av patologiska och för tidigt födda barn.
Neo Monitor

Med upp till 8 kanaler kan nëo spela in rikligt med data i bakgrunden för pediatriska neurologer, medan 2 kanaler aEEG visas för rutinövervakning. Systemet är väl skärmat för att minimera artefakter så användaren får tydlig och värdefulla data för tolkning.

Med aktivt skärmad ”mössa” är man snabbt igång med undersökningen. Det sparar värdefull tid och resurs och möjliggör applicering av fler elektroder utan extra ansträngning.

Detta gör att experter kan granska värdefull information när det behövs, utan att vänta på ytterligare inspelningar under de kritiska faserna.

Nedladdningar

Broschyr