Utställningar under hösten där Kanmed deltar

Varmt välkomna att besöka oss på någon av nedanstående möten!

Uppsala SFAI/IVA möte 14-16/9 (monter 43)
Örnsköldsvik CEPS nationella årsmöte 4-5/10
Umeå Regionmöte Neonatologi 16-17/11 ( monter # uppdateras senare)

Vi ses / The Kanmed Team