Temperaturregleringssystem

TrueCool, målinriktat temperaturbehandlingssystem. TrueCool används för att sänka kroppstemperaturen hos patienter som inte återfår medvetande efter att den spontana cirkulationen återgått efter hjärtstillestånd, såväl som hos nyfödda med hypoxisk ischemisk encefalopati. TrueCool temperaturbehandling är baserat på en kylstyrenhet i kombination av olika dynor och filt

Klicka på PRODUKTER OCH TILLBEHÖR nedan för att se sortimentet.

Nedladdningar