Produkter och tillbehör


Safe Warm

Ett uppvärmningssystem för vuxna/pediatriska patienter.

W100

TOF3D

Allroundern bland neuromuskulära monitorer som uppfyller alla anestesikrav.

MI2510091

Patient Slider Board

EZ-100-serien är en rullbräda som förflyttar patienten mellan säng och röntgenbord, duschvagn eller en ambulans bår. Den säkra arbetsbelastningen för denna produkt är 200 kg.
Två versioner erbjuds, en standard ( EZ100)och en röntgengenomsläpplig (EZ100P)

EZ100 & EZ100P