Baby Warming Systems

Kanmed Baby Warming System används av sjukhus runt hela världen som ett säkert och kostnadseffektivt alternativ till kuvösen. Föräldrar kan lätt engagera sig i vård av deras nyfödda barn. Den viktiga föräldrar - barn kontakten kan snabbt påbörjas vilket underlättar för en tidig påbörjan av amning, vilket i sin tur kan förkorta sjukhusvistelsen.
Baby Warming Systems

Kanmed Baby Warming System består av valfritt alternativ av BabyBed samt valfritt alternativ av BabyWarmer.

Downloads

Broschyr