Produkter och tillbehör


Atom Dual Incu I

Atoms Dual Incu I, är en kombinationskuvös för både sluten-och öppenvårdskuvös, kuvösen tystaste på marknaden vad gäller ljudgenomsläpp till barnet med dämpade sidoluckor, som med ett enkelt knapptryck omvandlas från sluten till öppenkuvös.

Med ett enkelt knapptryck ändras kuvösen från slutenvård till öppenvårdskuvös med integrerad strålningsvärmare. 

                                                                                                                                                   
Två inställningar Servokontollerad och manuell inställning.

Atoms Dual Incu i är så kallad ”hands off” och betyder att ju mindre vårdpersonalen behöver vara inblandad i olika ändringar på kuvösen desto bättre.

Pekskärmen i färg är enkel att tyda, lättmanövrerad och lättöverskådlig. Stora symboler för värme, inställningar, puls och temperatur.


Neo Save

neoSAVEIII™ är det moderna flexibla transportkonceptet för neonatologi. En av de största utmaningarna inom neonatologi är transport av prematura och nyfödda barn. Barnet ska kunna förses med optimal värme och intensivvård samtidigt som transporten utförs säkert, försiktigt och snabbt. Oavsett om det är en vägtransport eller i luften så är neoSAVEIII™ det moderna flexibla transportkonceptet för neonatologi. Genom att reducera utrustningen till det som verkligen är nödvändigt samt användning av innovativa material har neoSAVEIII™ en vikt under 100kg.


InHo Trans

Skyttelsystemet InHoTrans™ (Inter-Hospital-Transportation) utvecklades för individuell transport av nyfödda på sjukhus.

Inom neonatologiområdet ligger fokus idag på en utvecklingsfrämjande vård. Att undvika ompositionering vid transport av de små patienterna från förlossningsrummet till intensivvårdsavdelningen, till operationssalen eller till undersökningar är en nyckelfaktor för att minska stressen.

Dessutom sparar innovativa transportkoncept mänskliga och materiella resurser. InHoTrans™ är det flexibla transportkonceptet för varje applikationsområde och varje patientklient.

ATCM13000-1