Neo Save

neoSAVEIII™ är det moderna flexibla transportkonceptet för neonatologi. En av de största utmaningarna inom neonatologi är transport av prematura och nyfödda barn. Barnet ska kunna förses med optimal värme och intensivvård samtidigt som transporten utförs säkert, försiktigt och snabbt. Oavsett om det är en vägtransport eller i luften så är neoSAVEIII™ det moderna flexibla transportkonceptet för neonatologi. Genom att reducera utrustningen till det som verkligen är nödvändigt samt användning av innovativa material har neoSAVEIII™ en vikt under 100kg.
neoSAVEIII™

neoSAVEIII™ plattformen är designad för Atoms senaste transportkuvös IncuArch. Tillhörande utrustning är redan fixerad av tillverkaren och monterad med anpassade hållare för att säkerställa en säker transport. De viktigaste övervakningsmodulerna finns redan integrerade i grundversionen av Atoms IncuArch med litiumbatterier.
För mer information om tillhörande utrustning, se broschyr eller kontakta Kanmed direkt.

Nedladdningar

Broschyr IncuArch Svenska