Operatherm

OBS: Kanmed Operatherm Kontrollenhet har utgått. Den har ersatts av nya WarmCloud. WarmCloud är det moderna sättet att värma patienter under långa operationer. WarmCloud reducerar dessutom risken för tryckrelaterade hudskador. Klicka på WarmCloud i produktlistan.
Operatherm

OBS: Kanmed Operatherm kontrollenhet har utgått. Värmeelement och reservdelar finns fortfarande. Se nedan

Nedladdningar

Certifikat

Försäkran om överensstämmelse

Broschyr

Manualer